×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

KURU KİMYEVİ TOZLU SÖNDÜRÜCÜLER   

                            

Kuru kimyevi tozlar, yangını çok kısa sürede söndürür. Temel olarak parlayıcı sıvı yangınlarında kullanılır. Elektriksel olarak yalıtkan olduklarından, elektrik donanımı ilgilendiren parlayıcı sıvı yangınlarında da etkilidirler. Fakat kirletici özelliği nedeniyle elektronik cihaz, hassas makina ve motor yangınlarında tercih edilmezler. Daha çok açık saha yangınlarında ve elektrikli cihaz bulunmayan bölümlerinde kullanılır. Normal taşıma ve kullanım koşullarında hiçbir zehirleyici etki göstermez. Gözlerde ve solunduğunda burun mukozasında iritasyona neden olur. Ancak bu kalıcı ve ciddi bir durum değildir.

ABC sınıfı yangınlara etkili söndürme tozu bileşimindeki monoamonyum fosfat ( MAP) özellikle (A) sınıfı yangınlarda yanan madde üzerinde eriyerek katı ( camsı) birtabaka oluşturur ve havayla teması keser.

Ayrıca yangın sırasında tozun içindeki aktif madde MAP , ısıyla tepkimeye girer ve meydana gelen kararsız serbest kökler ( free radicals) vasıtasıyla oksijen ve hidrojeni bağlayarak yangının kimyasal olarak söndürülmesine de yardımcı olur. Yani, yangın prizmasındaki dördüncü etken zincirleme reaksiyonun kırılmasına neden olur.

SÖNDÜRME CİHAZI KULLANMA

  • Tetiğin üstündeki pimi çekiniz
  • Hortumu yuvasından çıkarınız ve tetiğe sonuna kadar basınız

 

  • Hortumun ucundan çıkan yangın söndürücü maddeyi yangın bölgesine boşaltınız

 

 

CO2 GAZLI SÖNDÜRÜCÜLERİN KULLANILMASI

B ve C sınıfı yangınlarda etkilidir. Zehirli bir gaz olmayan , sadece ortam içinde çok yüksek oranda yoğunluğa ulaştığında boğucu olan CO2’li yangın söndürücüler, yalıtkan özelliklerinden dolayı elektrik yangınlarında en çok kullanılan yangın söndürücülerden biridir. Kullanım sonrası herhangi bir atık / tortu bırakmaması, bu yangın söndürücüleri mutfak, laboratuvar, vb. gibi yerlerde tercih edilmesine sebep olmaktadır. A sınıfı yangınlarda etkili olmadığı bilinmelidir.

HALOKARBONLU (HCFC) YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER  

B ve C sınıfı yangınlarda etkilidir. Uçucu gaz olması, yalıtkan olması ve karbondioksitli söndürücülerden daha uzak menzile sahip olması, bu yangın söndürücülerin özellikle elektronik aksamın bulunduğu yerlerde ve bilgi işlem / otomasyon odalarında tercih edilmesine sebep olmaktadır.

KÖPÜKLÜ SÖNDÜRÜCÜLER

Belirli oranlarda suyla karışan köpük yapıcı maddenin hava ile genleşerek meydana getirdiği köpük, yanan maddenin yüzeyini kaplayarak oksijen ile temasını keser ve yanma ısısını düşürür. Ayrıca Köpükler gerek direkt gerekse radyan ısı etkisinin tahribatına karşı dayanıklı olurlar. Özellikle katı ve sıvı madde yangınlarında etkili olan köpüklü söndürücüler gaz ve elektrik kaynaklı yangınlarda etkili değildirler. Köpük söndürücüler ayrıca yangın söndürüldükten sonra tekrar alev almaması ve için Koruyucu bir örtü oluşturmak için uygulanabilir

SU

Yangın söndürmede en önemli madde sudur. 1 cm3 su ısındığında 1700 cmbuhar oluşur. Yangın anında su kullanıldığında, buharlaşarak genişler ve çevreyi  kaplayarak oksijeninin oranını azaltarak yanmanın devam edebilmesi için gereken sınırın altına indirebilir.  Suyun; soğutma, kaplama ve boğma ve emülsiyon için kullanma (suyun damla halinde püskürtülmesi) özellikleri vardır.

Öte yandan suyun söndürücü olarak kullanımındaki bazı tehlikeler suyun kullanımını sınırlandırır.
Bu tehlikeler:

    ► Elektriği iletmesi ve çevresindeki yanmayan bazı mşddelere zarar vermesi,

    ► Bazı kimyasal maddelerle reaksiyona girmesi sonucu reaksiyon sırasında yanıcı gaz hidrojenin açığa çıkması tutuşma ve patlamaya neden olur,

    ► Akaryakıt yangınlarında kullanılmaz.

    Bu özellikleri nedeniyle yalnız A sınıfı yangınlarda kullanılır.

YAĞMURLAMA SİSTEMLERİ

Yangın anında suyun yağmurlama veya pulvarize sistem şeklinde boşaltılması esasına dayanan sprinkler tesisatları en yaygın kullanma sahası olan söndürme sistemleridir.

YANGIN DOLAPLARI

Yangın muslukları, şehir suyu şebekesine bağlı olup, yangına seri şekilde müdahale

edebilmek   için   gerekli   suyun   çabuk  ve   emniyetli  bir   şekilde  temini   sağlayan

sistemlerdir. Kullanım amaçlarına göre iki çeşittir.

Bina İçi yangın muslukları:

Bina içinde olabilecek yangınlara karşı korunmayı  sağlamak amacıyla, su şebekesi üzerine kurulan  sisteme monte edilen musluklardır. Ayrıca binadaki mevcut su tankı ve hidrofordan da istifade edilerek sistem çalıştırılabilir. Genellikle duvara adapte edilen bir saç yangın dolabı içinde olup, makarası üzerinde 20-25 m hortum ve lansı bulunur. Dolap kapağı kırmızı renkte olup, yerden 1,5 m yükseklikte bulunur.

Bina dışı yangın muslukları (hidrantlar):

Şehir su şebekesine bağlı olarak inşa edilmiş, itfaiye araçlarının su teminini kısa mesafe ve sürede İkmali için oluşturulan sistemlerdir. Genellikte 100-150 m aralıklarla ve köşe başlarına konulur. Yer altı ve üstü olmak üzere iki tipi mevcuttur.

 

YANGINLARIN SINIFLANDIRILMASI

Yangın Çeşitleri A B C D E
Cinsi Katı Sıvı Gaz Metal Elektrik
Yanıcı Madde Kağıt, Odun, Ahşap, Kumaş, Pamuk vb. Boya, Tiner, Yağ, Akaryakıt vb. Doğalgaz, Metan. LPG, Propan, Asetilen vb. Magnezyum, Alüminyum, Sodyum vb. Elektrik
Söndürme Yöntemi Soğutma, Yanmayı Engelleme Engelleme, Boğma, Soğutma Engelleme Soğutma, Boğma İlk iş elektriğin kesilmesi
Kullanılan Söndürücü Su, ABC tozlu ve köpüklü söndürücü, ABC ve BC tozlu, halon gazlı, CO2 ve köpüklü söndürücü ABC ve BC tozlu, halon ve CO2 gazlı söndürücü Sadece D tozlu söndürücü ABC ve B tozlu, halon gazlı söndürücü