×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG), çalışanların sağlığını ve iyilik halini bozabilen, işyerinde ortaya çıkabilecek veya işyerinden kaynaklanabilecek tehlikeleri, topluma ve genel çevreye olası etkilerini de hesaba katarak, öngörme, tanıma, değerlendirme ve kontrol etme bilimi olarak tanımlanır. İş sağlığı ve güvenliğinin amacı çalışanları korumak ve işyeri güvenliğini sağlamaktır.

Sağlık Gözetimi

Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlanır.

Çalışanların; İşe girişlerde, İş değişikliğinde, İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde, İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla periyodik muayene yapılır.

Meslek Hastalığı

Meslek hastalıkları; işyeri ortamında bulunan faktörlerin etkisi ile meydana gelen hastalıkların ortak adıdır. Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.

Ergonomi

Yapılan işin, kişilerin yetenek ve ihtiyaçlarına uyacak şekilde organize edilmesi, düşünülmesi ve planlanmasıdır. Ergonominin amacı; Çalışanların etkinliğini arttırmak, Gereksiz ve aşırı zorlamalardan kaçınmak, Çalışmanın yöntemli bir şekilde düzenlenmesini sağlamak, Lüzumsuz aktiviteleri önlemek,  İnsan – makine – çevre uyumunu sağlamaktır.