×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı ve Yönetmelikleri

 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/24304011

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/33050

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/28721

Uluslarası Sözleşmeler

 • 1-12/6/1989 tarihli ve 89/391/EEC sayılı Avrupa Birliği Konsey Direktifi
 • 2-İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı ILO Sözleşmesi
 • 3- Sağlık Hizmetlerine İlişkin 161  sayılı  ILO Sözleşmesi
 • 4-İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözlemesine ilişkin  187 sayılı ILO Sözleşmesi
 • 5- İnşaat Sektöründe Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesine ilişkin 167 sayılı ILO Sözleşmesi

 

Yönetmelik

 1. Askerî İşyerleri İle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin DurdurulmasıHakkında Yönetmelik
 2. Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
 3. Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 4. Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 5. Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
 6. Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik
 7. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 8. Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
 9. Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik
 10. Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
 11. Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
 12. Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 13. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 14. Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
 15. Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
 16. Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik
 17. Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
 18. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik
 19. Tozla Mücadele Yönetmeliği
 20. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği
 21. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
 22. Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
 23. Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
 24. Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
 25. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 26. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 27. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
 28. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki ve Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
 29. İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik
 30. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
 31. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
 32. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
 33. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
 34. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
 35. İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
 36. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
 37. İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğ 

 1. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği
 2. Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ
 3. Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ
 4. İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
 5. Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ
 6. Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/11)
 7. Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ
 8. Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ
 9. Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmasına Dair Dış TicaretteStandardizasyon Tebliği (No: 2011/39)
 10. Bazı Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmasına Dair Dış TicaretteStandardizasyon Tebliği (No: 2010/43)
 11. Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılmasi HakkındaTebliğ (No: 2010/26)
 12. Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Kapsamında Sistem Belgelendirme Konusunda Onaylanmış Kuruluş Olarak TürkStandartları Enstitüsünün Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
 13. Universal Sertifikasyon ve Gözetim Hizmetleri Tic.Ltd.Şti.nin Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Kapsamında OnaylanmışKuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
 14. Türk Standartları Enstitüsünün Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Kapsamında Bulunan Ayak ve Bacak KoruyucularıKonusunda Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
 15. Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ
 16. Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerini Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/11)
 17. Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
 18. Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ
 19. Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ
 20. 6331 Sayılı İSG Kanunu’ndaki İdari Para Cezaları
 21. Yıllara Göre Gemi Adamları İaşe Bedeli Tablosu
 22. Tozla Mücadele ile İlgili Uygulamalara İlişkin Tebliğ
 23. Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği