×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

           Üniversite faaliyet alanları içine giren bütün süreçlerin, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Mevzuat şartlarını eksiksiz bir biçimde karşılayarak gerçekleştireceği; üniversite bünyesinde çalışanların tamamının İş Sağlığı ve Güvenliği hususunda ve özellikle çalışma konularının getirdiği bakiye riskler hususunda bilinçlendirilmesi için gerekli teknik ve farkındalık eğitimlerine tabi tutulacakları ve etkinliklerinin sürekli olarak takip edileceği, sıfır iş kazası hedefine yönelmiş ve bunun tesisi için gerekli bütün önlemleri süreç ve maliyetlerini ikinci planda bırakarak gerçekleştiren, üniversite yönetimi ve bünyesindeki birim amirlerinin sorumlu oldukları iş/süreçler kadar İSG süreç ve kurallarını görev kabul ettikleri, karşılaşılan beklenmedik olaylardan ders alınarak geliştirilen bir sistemin kurulması ve etkinliğinin sağlanması politika olarak kabul edilmiştir. Bu kapsamda;

  • Çalışmalar öncesinde yapım metotlarını İş Sağlığı ve Güvenliği bazında değerlendirmesi, tehlike ve risklerin açık bir dille ortaya konulması; risklerin minimizasyonu, mümkünse ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin açık ve net ifadelerle tanımlanması sağlanacaktır.
  • Tespit edilen tehlike ve riskler bazında hazırlanan risk değerlendirmesi çalışmalarının ilgili personel ile paylaşılması, belirlenen önlemlerin personel tarafından anlaşılması ve özümsenmesi sağlanacaktır.
  • Çalışma ortamında ihtiyaç duyulan/ duyulacak Kişisel Koruyucu Donanımlar eksiksiz bir biçimde temin ve tesis edilecektir.
  • Verilecek eğitimler ile bütün çalışanlara İSG farkındalığı aşılanacaktır.
  • Kullanılan bütün cihaz ve ekipmanların sürekli takip ve kontrollerinin sağlanması sureti ile olası problemlerin önceden tespiti sağlanacaktır.
  • Üniversite ortamında İSG Birim çalışanları tarafından tespit edilen kusurların giderilmesi için gereken aksiyonlarda zaman kaybetmeden, önceliği bu hataların kapatılmasına veren bir çalışma anlayışı benimsenecektir.